Rok 2008 bol rokom 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakúsy. Pri tejto príležitosti obec zorganizovala dvojdňové oslavy, na ktoré sa celá obec pripravovala takmer rok vopred. Centrum voľného času vyhlásilo literárnu súťaž „Čo pre mňa znamená obec, v ktorej žijem“. Literárna súťaž trvala do júna 2008. Víťazné práce boli ocenené na Oslavách 720. výročia.

 

 

VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

 

„Čo pre mňa znamená obec, v ktorej žijem“

 

 

 Do literárnej súťaže sa zapojilo 11 mladých ľudí. Porota síce určila prvé tri miesta, ale rozhodla sa odmeniť všetkých účastníkov knihami, ktoré venovali do súťaže CVČ Rakúsy a ZŠ s MŠ Rakúsy.

 

1. miesto: Mária Mirgová

2.  miesto: Veronika Pištová a Maruška Mirgová

3.  miesto: Patrícia Ploščicová a Nikola Pištová

 

Literárne práce boli postupne od júla 2008 uverejňované v kultúrno-spoločenskom mesačníku obce Rakúsy SPEKTRUM 2003.

 

 


„Čo pre mňa znamená obec, v ktorej žijem“.

 

     Narodila som sa v dedinke, ktorá sa nachádza v malebnom údolí Vysokých Tatier, ktoré nad ňou rozprestierajú ochranné krídla. Tá dedinka sa volá Rakúsy.

     Z jednej relácie mi utkveli v pamäti slová piesne Dedinka v údolí, malé domčeky, či ešte ružové máte obloky...

Malé domčeky sa v našej dedinke zmenili na krásne a veľké domy. Ružové obloky sú už nahradené inými farebnými oblokmi, ale zostali v nich ružové aj iné kvety.

     Čo pre mňa znamená obec, v ktorej žijem? Asi to, že keď sa prechádzam mojou rodnou dedinkou vidím pekne upravené cesty, priestory pred domami. Vidím otvorené náruč, ktorú nikomu nikdy nezavrie, každý sa tu môže kedykoľvek vrátiť a vždy tu bude vítaný. Taktiež je to pre mňa pocit ochrany, bezpečia a istoty, ktorú mi každý deň dáva.

     A čo mi v našej obci chýba?

Naša dedinka je v blízkosti potoka Biela voda, ktorý je od nej vzdialený asi tri kilometre. Je to krásne prostredie, ktoré sľubuje predpoklady na rozvoj turistiky. Ale návštevníkov Rakús je stále málo, sem-tam do dedinky zavíta zopár nemeckých a poľských turistov. Deti by sa nenahnevali, keby mali aj svoj park.

     Verím, že tieto priania, ktoré som napísala a ešte aj mnohé iné sa v budúcnosti splnia.

 

 

 

 

                                                                    Michaela Pirožeková

© 2011 CVČ Rakúsy | Všetky práva vyhradené | CMS | Dizajn: Peter Fulmek - Iprographics | Programoval: neoWeb s.r.o.